Odvoz odpadu

Ceník odvozu odpadu


Kontejner 3 m3 - suť 1200,00
Kontejner 3 m3 - směsný odpad 1800,00
Kontejner 9 m3 - směsný odpad 2600,00